Thông tin tuyển sinh ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Chỉ huy tham mưu Tăng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Phúc - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Đào tạo đại học quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

7860206

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

1