Thông tin tuyển sinh ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7440217

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Địa lý tự nhiênkỹ thuật
Các chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin địa lý
74402173020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
1