Thông tin tuyển sinh ngành Gia đình học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Gia đình học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Gia đình học
Xét tuyển theo thang điểm 30
7229045 30   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh      
1