Thông tin tuyển sinh ngành Hậu cần quân sự

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Hậu cần quân sự

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Hậu cần quân sự

7860218

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

1