Thông tin tuyển sinh ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Kinh doanh thời trang và Dệt may

7340123

A00, A01, D01, D10

1