Thông tin tuyển sinh ngành Ngành Sư phạm Tiếng Jrai

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Jrai

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đắk Lắk -
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
6 7140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai A00 , C00 , C03 , D01
1