Thông tin tuyển sinh ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

25 chỉ tiêu phía Bắc và 25 chỉ tiêu phía Nam.

7860113 50                    
1