Tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Sư phạm Tiếng Hàn Quốc7140237182Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
1