Tuyển sinh Ngành Sư phạm Tiếng Khmer

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Khmer

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Sư phạm Tiếng Khmer 7140226 20   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn  
1