Tuyển sinh ngành sư phạm tiếng Nhật

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Nhật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Sư phạm Tiếng Nhật7140236182Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtTiếng NhậtNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
1