Thông tin trường đã được xác thực

CST - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Địa chỉ: 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Website chính: www.stcc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02993827028
Email: tchc@stcc.edu.vn