Thông tin trường đã được xác thực

C36 - Trường Cao đẳng Cộng đồng KonTum

Địa chỉ: Tổ 3, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum - Cơ sở 1

Website chính: cdcdkontum.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02603.864.929