Thông tin trường đã được xác thực

C59 - Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Website chính: htttp:stttc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02993.851289 - 02993.852597