Thông tin trường đã được xác thực

C33 - Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

Website chính: cdsphue.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0234 3 828328
Email: cdsp.hue@vnn.vn