Thông tin trường đã được xác thực

CĐĐ4901 - Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC

Địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Rành, P.7, Tp Tân An, Long An

Website chính: ladec.com.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0723839177
Email: ladec@ladec.com.vn