Thông tin trường đã được xác thực

CDD1601 - Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu hành chính 15, phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính: http://vpvc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02113860829
Email: cdnvp@vinhphuc.edu.vn