Thông tin trường đã được xác thực

CYQ - Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Địa chỉ: Phố Võ Nguyên Giáp. Phường Hồng Hải. Thành phố Hạ Long

Website chính: cdytquangninh.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02033820865
Email: vanthu.cyq@moet.edu.vn