Thông tin trường đã được xác thực

CKA - Trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Hội Hợp – TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.

Website chính: www.vtec.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (0211) 3867994, 3861.938