Thông tin trường đã được xác thực

7005 - Trường Trung cấp Hồng Hà

7005 - Trường Trung cấp Hồng Hà

Địa chỉ: 4/9 Hoàng Dư Khương

Website chính: hongha.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 02838683056