Thông tin trường đã được xác thực

CDD05 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: Tổ 8 phường Quang Trung thành phố Hà Giang

Website chính: truongcaodangnghehg.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02193810138
Email: truongcaodangnghehg@gmail.com