Thông tin trường đã được xác thực

CDD101 - Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Website chính: caodangdtntbackan.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02093873017
Email: caodangnghe.cdn@backan.gov.vn