Thông tin trường đã được xác thực

CDD3901 - trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

Địa chỉ: 276 Trưởng Chinh, F7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Website chính: cdnpy.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0573.843192
Email: caodangnghephuyen@cdnpy.edu.vn