Thông tin trường đã được xác thực

CĐĐ4101 - Cao đẳng nghề Nha Trang

Địa chỉ: Số 32 - đường Trần Phú - phường Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Website chính: cdnnt.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0583883640
Email: [email protected]