Thông tin trường đã được xác thực

CĐT 1504 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ

Địa chỉ: Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Website chính: www.cnnlpt.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02103 760 256
Email: [email protected]