Thông tin trường đã được xác thực

CDT-1901 - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu 10, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh

Website chính: http://codienxaydungbacninh.edu.vn/

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02223854331
Email: phongdaotao.cdcdxd@gmail.com