Thông tin trường đã được xác thực

CĐT1501 - Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Website chính: www.caodangcodienphutho.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02103885678
Email: [email protected]