Thông tin trường đã được xác thực

CĐT2301 - Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Địa chỉ: Tổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Website chính: songda.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0218 3881516
Email: [email protected]