Thông tin trường đã được xác thực

DDK 3401 - Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tam Hiệp, TT Núi Thành, Quảng Nam

Website chính: thacovtc.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 02353567112
Email: [email protected]