Thông tin trường đã được xác thực

KMA - Học viện KỸ THUẬT MẬT MÃ

KMA - Học viện KỸ THUẬT MẬT MÃ

Địa chỉ: * Cơ sở phía Bắc: Số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
* Cơ sở phía Nam: Số 17A đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Website chính: actvn.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Hà Nội. ĐT: 024 38544244 - 0986622772

TP Hồ Chí Minh. ĐT: 0903458774