Thông tin trường đã được xác thực

TCĐ 4101 - Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Địa chỉ: Số 2, Tân Định, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Website chính: tcnnh.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 058 3632 494
Email: tcnnh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn