Thông tin trường đã được xác thực

TCĐ 4107 - Trường Trung cấp nghề Cam Lâm

Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Website chính:

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0583996379
Email: [email protected]