Thông tin trường đã được xác thực

TCD5404 - Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

Địa chỉ: Ấp Ba Núi, xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang

Website chính: http://tglx.edu.vn/

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0297 3695007; 0297 3695678
Email: [email protected]