Thông tin trường đã được xác thực

TCD5407 - Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: Ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc

Website chính: www.viethanpq.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0947105066
Email: ttcvh.sld@kiengiang.gov.vn