Thông tin trường đã được xác thực

5512 - Trường trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 390 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa

Website chính: daivietcantho.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0292 625 7555