Thông tin trường đã được xác thực

TCT1603 - Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ

Địa chỉ: 349 đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính: ktxdnv.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02113863209
Email: phongtsgtvl.vina@gmail.com