Thông tin trường đã được xác thực

CBC Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website chính: www.ctim.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 028.54135026 - 096.44.66.979
Email: [email protected]