Thông tin trường đã được xác thực

D54 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang