Thông tin trường đã được xác thực

CBT - Trường cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội (*)

Địa chỉ: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Website chính: www.htt.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: ĐT: (04)3366.4949; 33630245