Thông tin trường đã được xác thực

CVT - Trường cao đẳng công nghệ VIETTRONICS

Địa chỉ: 118 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Website chính: viettronics.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: 0313.726.899 – 0984.163.163
Email: [email protected]