Thông tin trường đã được xác thực

CCC - Trường cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả

Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Website chính:

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT 0333 711 329; 0333 969 661;
Fax: 0333. 864950