Thông tin trường đã được xác thực

CCI - Trường cao đẳng công nghiệp in

Địa chỉ: Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website chính: http://www.cdcnin.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 04.37644489
Email: phongdaotao.cci@moet.edu.vn