Thông tin trường đã được xác thực

CDD3601 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum

Địa chỉ: Tổ 3, phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum

Website chính: www.ktktkontum.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0603. 864929
Email: [email protected]