Thông tin trường đã được xác thực

CPP - Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Thọ

Địa chỉ: Phường Thọ Sơn - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Website chính: www.caodangkinhtept.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: 0210.3863839 (máy lẻ 11, 18, 33)