Thông tin trường đã được xác thực

CCE - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Địa chỉ: Cở sở 1: Số 202, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Cơ sở 2: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Website chính: www.bcit.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0204 3851965
Email: tuyensinh@bcit.edu.vn