Thông tin trường đã được xác thực

C62 - Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 30 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Website chính: www.cdspdienbien.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02153828702