Thông tin trường đã được xác thực

C54 - Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Địa chỉ: Số 449, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Website chính: www.cdspkg.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0297.3865498