Thông tin trường đã được xác thực

CM1 - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Website chính: cdsptw.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0234.7564230