Thông tin trường đã được xác thực

C13 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 53 - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

Website chính: suphamyenbai.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02163.854.710