Thông tin trường đã được xác thực

csb - Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Địa chỉ: Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Website chính: ftec.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0222 3840240
Email: bts@ftec.edu.vn