Thông tin trường đã được xác thực

CVL - Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk

Địa chỉ: 05 Nguyễn Chí Thanh

Website chính: www.vhntdaklak.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02623952636